थुक्पा | नुडल | तिब्ती नुडल


 • Details

  • Recipe type: Lunch / Vegetarian
  • Cuisine: Tibetan Cuisine
  • Serves: 3-4 servings
  • Prep time: 20 mins
  • Cook time: 30 mins
  • Total time: 50 mins
 • Ingredients

  • ३ चम्चा तेल
  • १ प्याज कटिएको
  • १ चम्चा आधुवा र लहसुन्को पेस्ट
  • १२ दर्जन च्याउ काटेको
  • २०० ग्राम बोनेलेस्स चिकेन (वाअरुकुनैप्रकारकोमासु) काटेको।
  • १ ताज हरियो खुर्सानी काटेको।
  • १ भेडे खुर्सनी लम्चो गरी काटेको।
  • २ गोल्भेडा काटेको।
  • ५ कप पानी वा चाहे जत्ती।
  • नुन स्वाद अनुसार।
  • मरिच स्वाद अनुसार।
  • २०० ग्राम एसियन एगनुडल।
  • तीन चम्चा सोय सस

  मसालाहरु:

  • २ चम्चा भिनेगर।
  • ३ हरियो खुर्सानी काटेको।
  • १ मुठी धनीया।
  • १ हरियो बसन्त प्याज।

Instructions

प्यानमा तेल हालेर प्याजलाई रातो हुने गरीभुट्ने।

१ चम्चा अधुवा र लहसुनको पेस्ट हालेर चलाउने।

काटेको गांजर हालेर दुई मिनेट्सम्म चलाउने।

त्यस्मा च्याउ, भेडेखुर्सानी, मासुहाली२-3 मिनेटसम्म ग्यसलाई मध्य पारेर पकाउने।

त्यसमा हरियो खुर्सानी र गोल्भेडा हाली चलाउने।

पानी हाली नुन र मरिचहाल्ने।

१५ मिनेटसम्मा वा गांजर र भिडेखुर्सानी नरम नभएसम्मपकाउने।

तरकारी पाक्दै गर्दा अर्को भाडामा पानी बसाली त्यस्मा एगनुडलहाल्ने।नुडललाई प्यकेट्को अनुसार वा ५ मिनट जती पकाउने।

पाकेको नुडललाई तरकारी भएको प्यानमा हालेर राम्ररी चलाऊने।ग्यास सानोपारी त्यस्मा सोए सस हाल्ने।

एउटा छुटै कचौरामा भिनेगर र हरियो खुर्सानी हाल्ने।

तातो थुक्पालाई कचौरामा हाली धनीया माथि ६ र्केर भिनेगर र खुर्सानी हाल्ने।


Related Recipes: